Arbetet med Psykologer utan gränser fortsätter

Vänsterpsykologerna arrangerar ett andra öppet möte som ett nästa steg i bildandet utav Psykologer utan gränser i Sverige. Vid förra mötet diskuterades frågor som rörde sig på alla nivåer; från ideologi till konkreta aktiviteter och dagsfrågor, t.ex. vad är psykologins och psykologens roll i ett kapitalistiskt samhälle och vad skulle den kunna vara?

Som bakgrund till diskussionen låg en presentation utav Psicología sin fronteras arbete i fr.a. Spanien. Dessa har en agenda med ledord såsom solidaritet och rättvisa. Vad vi vill att Psykologer utan gränser ska vara i Sverige är upp till oss.

Även ni som inte är psykologstudenter eller verksamma psykologer är välkomna.

Vi kommer att arbeta i en s.k. Operativ grupp med hjälp utav bl.a. Sören Lander som är verksam psykoterapeut med gruppanalytisk inriktning.

Lördagen 11 september

Kl 10-15

Hörsal B5, Stockholms universitet.

Annonser

Lördagen den 15 maj anordnade Vänsterpsykologerna en heldag som inleddes av Helena Klint som presenterade Psykologer Utan Gränsers arbete på olika håll i Europa och i Sydamerika. Därefter diskuterades de frågor som väckts, bl.a. hur en likande organisation kan se ut och fungera i Sverige. Frågorna behandlades i en s.k. Operativ Grupp med hjälp av bl.a. Sören Landers kunskaper av sådant arbete. Mer om arbete med och i Operativ Grupp finns på Sörens hemsida.

De konkreta frågor som diskuterades var bl.a.

  • vikten av att ständigt syna den egna psykologrollen för att i mesta möjliga mån frigöra sig från rådande ideologiska och politiska tankemönster,
  • vilket typ av arbete Psykologer Utan Gränser bör ägna sig åt. Förslag på både internationellt och arbete inom Sverige lyftes fram. Både praktiskt psykologarbete och opinionsbildning,
  • vikten av kollektiv samverkan och dialog framför arbete var och en för sig,
  • hur den rådande ideologi och norm kan tänkas utöva tryck på den enskilde psykologen och hindrar denne från att tänka utanför ramarna,
  • om och isf hur en politisk agenda kan tänkas se ut för Psykologer Utan Gränser i Sverige,
  • hur det politiska klimatet ser ut i dagens Sverige; vad får man säga respektive inte säga, särskilt i ett yrke som den som psykolog? Finns det vänsterfrågor som alla vet är vänster men som inte får etiketteras? Fr.a., ska vi anpassa oss efter en sådan agenda?

Totalt deltog ett tjugotal, både psykologstudenter och verksamma psykologer, under dagens diskussioner. Bra uppslutning trots många återbud.

Mötet beslöt att träffas igen i september för ett nytt öppet möte. Förhoppningsvis kommer vi kunna bli ännu fler från andra delar av Sverige såsom Göteborg, Lund, Linköping etc.

Vi återkommer för tid och datum för nästa öppna möte!

Studenter ockuperar universitet

 

 

Sedan i torsdags 29 oktober ockuperar tusentals studenter Wiens universitet. Detta i protest mot den våg av nyliberalism som också nästlar sig in i universitet och högskolor och som Bologna-avtalet är ett uttryck för. Bl.a. har de protesterande studenterna lagt fram följande krav:

”The students (…) are speaking out against the Bachelor-/ and Master system which is about to be implemented. The main concern of the students of all universities is an amendment of university law 2009 (UG Novell 2009) that allows universities to constrain the number of enrollments henceforth. This development can be interpreted as part of the Bologna process which has the aim of harmonizing the european university structures.

– Full funding of all universities!
– Democratization of the universities and fortification of the participation of students!
– Stop precarious working conditions for lecturers, scientists and workers!
– No restrictions to master degrees, No compulsory STEP* !
– Abolition of the still existing tuition fees for ALL students!
– No study restrictions, across Europe and the world!
– No restrictions to extra curricula, free choice of minor subjects!
– Abolition of preconditions to enter university courses!
– Find alternatives to this restrictive application system!
– Stop the Bologna-process which represents neoliberal trends in education policies!
– For the implementation of a female rate in the administration of the universities!

* STEP (Studieneingangsphase) = compulsory introduction period of each bachelor degree which includes very restrictive preconditions to continue the Bachelor Studies”

 

På websidan revolution.se skriver en studentaktivist:

”Ockupationen sprider sig för närvarande till universitet runtom hela Österrike och skapar relationer med olika kämpande arbetarkollektiv. Vi har skickat solidaritetsuttalanden från ockupationen till metallarbetarna, tryckeriarbetare såväl som dagispersonal som demonstrerade för högre lön bara två veckor sedan. Studenterna på universitetet känner solidaritet med andra som kämpar mot attackerna som kommit med den kapitalistiska krisen.”

 

Såhär beskriver en annan aktivist händelseförloppet:

”Everything started with a student occupation of the University of Fine Arts in Vienna. Two days later on Thursday last week a sudden turn happened after a spontaneous student protest at the Main University of Vienna (Hauptuniversität Wien). Hundreds of students invaded and finally occupied the biggest lecture hall of Austria (Audimax). At the end of the afternoon a storm of students flooded the lecture hall. Thousands of present students of the Main University present at the Audimax agreed to form a plenum.

The plenum is based on a „grassroots democracy“. Every day two plenums are hold in the lecture hall. For that the present students elect two moderators twice a day. On this platform discussions are hold about the current state of the movement and „task-forces“ present their achievements during the day.

The movement is participatory and volunteers form and join „task-forces“. Those task-forces have the purpose to tackle certain administrative problems within the occupation. Although they also concentrate on their postulations. In a few days a web of almost 40 task-forces reflect the complexity and the will of this movement. Daily, thousands of students participate euphorically in the occupation and a new critical also political atmosphere can be sensed among the Viennese student’s community.

As a matter of fact, this motivation has jumped on several other universities in Austria and attracted a lot of attention in other universities around the world. Students in Graz, Linz, Klagenfurt and Innsbruck, which are other major university cities in Austria are protesting and occupying their universities. Solidarisation messages and visits of professors from around the world are legitimizing the occupation in the Main University of Vienna.”

Öppet möte lördagen 17/10

Nu på lördag anordnar Vänsterpsykologerna ett öppet möte.

Mötet kommer äga rum på Stockholms Universitet kl 16:30.

Sören Lander, verksam psykolog, kommer att delta och berätta om den argentinske psykiatern, psykoanalytikern och socialpsykologen Enrique Pichon-Rivière och dennes koncept ”operativ grupp”.

Vi möts alltså utanför ingången till A-huset kl 16.

Möte imorgon

Möte med kort notis igen. Imorgon, torsdag 1 oktober, kl 16 i U18 ses vi!

Möte

Vid möts vid ingången, Psykologiska institutionen, kl 13 imorgon fredag 25 september!

Höstterminen …

… har börjat och med den en j**la massa att läsa och skriva. Det har pratats om att ordna ett möte så fort som möjligt. Vi siktar på vecka 40.

Under tiden kan man besöka communityn Socialism.nu och diskutera socialism och psykologi.


Natural scientists may adopt whatever attitude they please, they are still under the domination of philosophy. Those who abuse philosophy most are slaves to precisely the worst vulgarized relics of the worst philosophies.
F. Engels - Dialectics of Nature

Kontakt

vansterpsykolog@gmail.com

Blog Stats

  • 4 928 hits
Annonser